Velkommen til NVIO!
Fyll ut dette skjema for å melde deg inn som familiemedlem. Årskontingent er kr.100.
Ved innmelding etter 1.oktober vil innbetalt kontingent gjelde for påfølgende år. 

Husk å angi informasjon om tilknyttet hovedmedlem i neste steg. 
Kontingenten betaler du med bankkort, Paypal eller Vipps til sist i prosessen.

NB! 
Det er viktig at du ikke benytter dette skjema dersom du allerede er medlem i NVIO.
Medlem
Ønsker medlemskap i:
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.